Verksamhet

Kjellis Offset AB är ett familjeägt företag inom grafiska branschen med tillverkning och produktion av trycksaker.
Med kvalitet, pålitlighet och personlig service bygger vi upp långvariga kundrelationer.
Vår maskinpark är ändamålsenlig och väl anpassad till den stora variation som efterfrågas. Vi gör trycksaker för alla tillfällen. Stora eller små uppdrag går lika bra.


Produktion

Vi producerar informationstryck och reklam, foldrar, broschyrer, affischer, tidskrifter, böcker, säljblad, klubbtidningar, flyers, kuvert, blanketter, brevpapper, visitkort m.m.
Här utförs det mesta inom efterbehandling som skärning, bigning, falsning, klamring, perforering m.m.
Vi fungerar även som projektledare genom vårt nätverk av specialicerade underleverantörer.

 

Kjellis Offset AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan januari 2004.

 

Miljöpolicy

Kjellis Offset är ett företag inom grafiska branschen med tillverkning och produktion av trycksaker.
• Vi sätter upp tydliga mål i vårt miljöarbete där vi noga följer utvecklingen och arbetar för ständiga förbättringar.
• Vi ska följa gällande lagstiftning och vår strävan är att värna om miljön och att hushålla med naturens resurser som producerande företag.
• Vi ska förebygga föroreningar genom att begränsa användning av kemikalier och att välja de produkter som är minst skadliga för miljö och arbetsmiljö.
• Vi ska omhänderta kemikalie- och färgrester på bästa sätt och övriga restprodukter skall gå till återvinning.
• Våra transporter ska ske med samordning och inte med större fordon än vad som krävs.


Kjellis Offset AB
Svängvägen 30 • 141 41 Huddinge
telefon 08-774 24 15 • fax 08-774 24 94
» info@kjellisoffset.se
» Hitta oss på kartan